Дж. П. Морган: Златото е пари. Всичко друго е кредит.

По време на инфлация, един от инструментите да защитим нашите спестявания е покупката на инвестиционно злато. Основните неща, които трябва да знаем за златото са описани по-долу.


Какво е карат?

Каратът е мярка за чистота на златото.

1 карат = 1/24 тегловна част съдържание на чист метал. Това означава, че 24-каратовото злато е чисто злато – чистота 99.99%. 12-каратовото е с 50% злато и 50% примеси.


Тройуния /
oz/. Разлика между унция и тройунция.

С тройунция /31.1034768 грама/ се измерва теглото на благородните метали. Унцията е равна на 28.3945 грама.


Инвестиционно физическо злато

Това са кюлчета или монети с висока проба, на които цената е близка до спот цената на златото в тях. Третират се като финансов актив в целия свят и обикновенно са освободени от ДДС.

При инвестиционните кюлчета 99.5% от общото тегло трябва да е чисто злато.

Златните монети са инвестиционни, когато минималното съдържание на злато е над 90% от общото тегло и да е изсечена след 1800 г. Задължително трябва да е или да е била законно платежно средство в държавата от която произхожда.


Цената на златото

Златото се търгува на различни пазари, под различна форма:

.: Спот пазар – физическия пазар на злато между най-големите финансови институции, рафинерии и златодобимни компании.

.: Фючърс пазар – пазарйт на златни фючърси

.: Пазар на ритейл продукти – пазарът на ликвидни монети и кюлчета

Loading

Related posts

Leave a Comment